Snöskoter

Snöskoter

Mål för utbildningen

utbildningen syftar till att skapa sådan attityd, kunskap och färdighet om terrängskoter och dessa användning som krävs för att uppfylla samhälls krav på ett riktigt uppträdande med terrängskoter vad gäller föraren, fordon och miljö.

Från och med 1 oktober 2009 infördes ett separat förarbevis för
terränghjuling som krävs om du vill börja köra ett sådant fordon. Du får också köra terränghjuling om du har:

  • Ett körkort eller traktorkort som är utfärdat före 1 januari 2000
  • Ett förarbevis för terrängskoter utfärdat från och med 1 januari 2000.

Krav på föraren

För att få ett förarbevis för Snöskoter krävs att du har

  • fyllt 16 år
  • gått en utbildning hos en behörig utbildare
  • genomfört ett godkänt kunskapsprov hos en behörig provförrättare

(Endast den som fått tillstånd av. Transportstyrelsen får utbilda och anordna prov för förarbevis.)

För mer information gällande krav transportstyrelsen

Utbildningen omfattar 10 timmar fördelat på 3 tillfällen, 2 teoriletioner à 3,5 tim, 3 tim. körning.

Till en kostnad av 4000kr