Motorcykel A- körkort, A1samt A2

Motorcyckel utbildningen:

Vi börjar motorcyckelutbildningen med att lära känna motorcyckel och kunna hantera den på ett bra och trafiksäkert sätt.

Gällande manövrering och trafikkörning får du lära dig att krypköra, starta, stanna, växla, bromsa, styrning och balans.

Vi anser att det är viktigt att du kan manövrera motorcyckeln på ett bra sätt, för att det kan vara så att du får bara en chans i trafiken!

Gällande trafikkörning så jobbar vi mycket med planering, avsökning och hastighetsanpassning i blandad trafikmiljö!

Vi på Pedalens trafikskola rekommenderar att läsa om A- utbildning på transportstyrelsen

Vi anpassar utbildningen efter elevens behov!

 • A1 (lätt motorcykel)
  motorcykel vars motor har en slagvolym av högst 125 kubikcentimeter och en effekt av högst 11 kilowatt.
 • A (begränsad effekt)
  motorcykel som har en effekt av högst 35 kW och ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som inte överstiger 0,16 kW/kg.
 • A (obegränsad effekt)
  motorcykel som har högre effekt än 50 kW eller ett förhållande mellan effekt och tjänstevikt som överstiger 0,16 kW/kg.

Tung motorcykel med obegränsad effekt får du köra om du har körkort med behörighet A med begränsad effekt och

har haft behörigheten under minst två år eller har fyllt 21 år och godkänts i ett körprov för sådan motorcykel.

Uppfyller du inte ovanstående krav får du endast köra motorcykel med begränsad effekt .

Sex stycken krav för att få A-körkort
 • Du har körkortstillstånd.
 • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 • Du har fyllt a) 16 år för behörigheten A1 b) 18 år för behörigheten A (begränsad effekt) c) 21 år för behörigheten A (obegränsad effekt)*
 • Du har genomgått riskutbildning (Gäller från den 1 november 2009)
 • Du har avlagt godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).