ECO Driving

Eco Driving är en utbildning som lär dig köra bil på ett miljövänligt och ekonomiskt sätt, med mindre förbrukat bensin och mindre utsläpp  sparar vi både pengar och miljö.

Vi lär dig att köra så ekonomiskt och miljö vänligt så möjligt. Ekonomi, teknik och miljö i samverkan.   

Målet med utbildningen är att:

  • Minska våra koldioxidutsläpp med upp till 20%
  • Minska bränsleförbrukningen med upp till 20%
  • Minska kostnader för service och underhåll
  • Vidareutbilda personalen till ett ekonomiskt körsätt, fordonsteknik och service
  • Öka kunskaperna om trafik och miljö

 Den besparing som görs är relaterad till vilket körsätt man normalt använder, att ändra sitt beteende tar tid och kräver engagemang.

Det gäller att tänka långsiktigt för att få till en varaktig förändring. Utbildningen bygger på ett individuellt körpass och gemensam teoripass.

Tidigare referenser:

* Scania
* Fazer
* HSB
* Luna vårdcentral