AM körkort

EU – moped klass 1 (Utbildning + övningskörning och böcker)
 • AM (Moped I) 

För att köra moped klass 1 krävs minst körkortsbehörighet AM

Söder om Stockholm bedriver vi din utbildning för Moped klass 1, även kallad EU-moped tryggt och säkert på vår egen manövergård. Moped klass 1 är den juridiska benämningen på ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul och som är konstruerat för en hastighet av högst 45 km/timmen och det är ett körkortspliktigt fordon. I stadsmiljö är detta ett riktigt bra pendlingsfordon. Du behöver ett körkortstillstånd, 8 timmar teori och 4 timmar körundervisning är obligatoriskt. Du ska avlägga ett kunskapsprov hos Trafikverket samt klara av manöverkörning, trafik och landsvägskörning enligt Transportstyrelsens kursplan.

4 timmars körutbildning och 8 timmars teoriutbildning är ett minimikrav för klass 1 mopeden. Det finns inga garantier att du klarar av målen i Transportstyrelsens kursplan för moped på dessa minimikrav. För flertalet av våra elever är det just de teoretiska förberedelserna som är avgörande för att man ska nå målen på 4 timmar medan för andra är det koordinationen i manöverkörningen eller den personliga inställningen till utbildningen som ställer till det. Med oavsett vilka delar av utbildningen som du har svårt med så finns vi här för att hjälpa dig med din utbildning.

 Nedan finns information om vilka förväntningar som ställs på dig som ska ta körkortsbehörighet AM för moped klass 1. Längre ned ser du ett startpaket vi har satt ihop för moped klass 1 som passar de flesta elever. Det är en bra början för ditt mopedkörkort. Prisinformation hittar du i prislistan.

För att få köra moped klass 1, dvs. EU-moped krävs:
 • Körkortskrav AM
 • Körkortstillstånd krävs
 • Minst 4 timmars körutbildning med krav på godkänd körning enligt transportstyrelsens kursplans mål
 • Övningskörning tidigast från 14 år och 9 månader
 • Privat övningskörning är inte tillåten
 • Minst 8 timmars teoriutbildning
 • Kunskapsprovet hos Trafikverket. Provet består av 70 frågor, varav 5 frågor är testfrågor. Resultatet på testfrågorna räknas inte in i provresultatet. 52 av de 65 frågorna ska vara rätt. Provtiden är 50 minuter och åldersgränsen för att få göra kunskapsprovet är 15 år
 • Du ska styrka din identitet med en godtagbar och giltig identitetshandling (ID-handling), och fotot på ID-handlingen måste vara välliknande
 • Du ska intyga att du inte har något körkort utfärdat av en annan EES-stat
 • Du måste vara permanent bosatt i Sverige eller ha studerat här i minst sex månader för att få göra provet
 • Alla som ska göra prov för körkort ska fotografera sig hos Trafikverket i deras fotomaskiner
 • Mopeden får köras i max 45 km/h
 • Mopeden ska registreras
 • Mopeden ska trafikförsäkras
 • Föraren ska använda hjälm
 • Am körkort ger dig rätt att köra moped klass I och II, traktor och vissa typer av motorredskap
 • Har du redan tagit körkort med någon annan behörighet får du automatiskt AM på köpet och har då rätt att köra moped
 • Traktorkort som är utfärdat före den 1 oktober 2009 ger dig också rätt att köra moped
Kunskapsprovet innehåller frågor om bland annat:
 • Fordonskännedom
 • manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar
Vårt Startpaketet AM och i paketet ingår:
 • Lärarledd teorikurs 
 • Böcker
 • Data tester
 • 1 körlektion manöverkörning
 • 1 körlektion i trafik blandad stadskörning och landsväg.