Yrkeskompetens YKB Lastbil, ADR och Truck

YKB utbildningen för lastbil  och lastbil med släp.

Kursstart för mer info ring 

Mikael  076-3271057

Rim 076-2721666

Yrkesförarkompetensbevis

Den 1 januari 2008 infördes en lag som berör alla förare som på ett yrkesmässigt sätt, framför lastbilar och bussar inom EU. Lagen ska säkerställa att alla förare får den kompetens som är nödvändig för yrket.

Pedalens Trafikskola 08-550 85 805

Lagen innebär bland annat ett krav på att alla som tar körkort på lastbil eller buss, måste genomföra en grundutbildning som åtföljs av ett teoretiskt prov. Efter det att ett godkänt teoretiskt prov har avlagts hos Trafikverket, resulterar utbildningen i ett yrkesförarkompetensbevis. Detta bevis är giltigt i fem år.

Lagstadgad kurstid omfattar 140 timmar för de lastbilsförare som är 21 år eller äldre. För förare som är yngre än 21 år, omfattar utbildningen 280 timmar.

Komplettering YKB 35 tim
För dig som har ena delen av YKB och vill
komplettera med den andra. T.ex. har du Buss-YKB
och vill komplettera med Lastbils-YKB.

För att få behålla sitt yrkesförarkompetensbevis, måste föraren inom fem år efter sin grundutbildning, genomgå en återkommande fortbildning på 35 timmar. Utbildaren som genomför dessa fortbildningar, ansvarar för att föraren får den utbildning som krävs samt att förarens fortbildning registreras hos Transportstyrelsen. Några prov kommer dock inte att behöva avläggas i samband med de olika fortbildningstillfällena.

    Maila oss

    Jag godkänner att ni hanterar mina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer här

    Spamskydd *

    För att skydda oss mot automatiserad skräppost ber vi dig vänligen fylla i kombinationen i fältet:

    captcha