Utökad B- behörighet (B96)

Utökad B-behörighet (B96)

En speciell variant av körkortsbehörigheten B införs – utökad B-behörighet

Utökad B-behörighet gör det möjligt att köra fordonskombinationer där bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt är högst 4 250 kg. Körkortsbehörighet B ger normalt rätt att köra en bil som väger högst 3 500 kg. Den utökade B-behörigheten ger inte rätt att köra större personbilar eller lastbilar. Den utökade viktbegränsningen gäller enbart vid tillkopplad släpvagn. Begränsningen för personbilars och lätta lastbilars totalvikt på högst 3 500 kg påverkas inte av utökad B.

Erbjudande körpaket:

  • En körlektion à 80 minuter med samma ekipage som du ska köra upp med.
  • Skolans kompendium
  • Lån av bil och släp vid uppkörningen.

OBS!!! För att få utökad B-behörighet krävs det att en förare genomgår endast ett särskilt körprov, ej teoriprov.

GLÖM INTE att fotografera dig hos Trafikverket innan du genomför körprovet!

Läs mer på Trafikverket