Lastbil C och CE

Vi utbildar till för körkorts- och yrkesutbildningar till både privatpersoner och till företag. De lastbilar Mercedes Actros vi använder är lättkörda och kommer med en hybrid växellåda. Detta ger oftast en kortare utbildningstid, som i sin tur genererar en lägre kostnad för er.

Körkortsutbildningen innefattar både teoriutbildning och körutbildning.

Teoriutbildningen

Teoriutbildningen består av lärarledda teorilektioner om detta önskas, vilket du får komplettera med självstudier. Grundkunskaperna om lastbilsteorin kommer du att få lära dig på dessa teorilektioner, men för att klara Trafikverkets kunskapsprov så är det viktigt att du även fräschar upp dina grundkunskaper för behörigheten B. Du kan på vår skola sitta och studera på våra datorer, eller sköta på distans mobil/ padda, så kallade datatester. Du får även skolans sammanfattningar

Körutbildningen

Körutbildningen innefattar både körlektioner samt säkerhetskontroll av lastbilen. När utbildningen är klar så ska du kunna köra lastbil under realistiska förhållanden, samt kunna använda dig av det teoretiska du har lärt in och omsätta det till praktik. Vi kommer att trycka extra hårt på hur viktigt det är att köra med ”ett rätt miljötänk”. Slutligen går vi igenom säkerhetskontrollen, den måste du kunna för att kontrollera att fordonet fungerar på ett trafiksäkert sätt.

Antal lektioner.

Givetvis så varierar antalet lektioner från individ till individ, så det kan vara svårt att avgöra exakt hur många lektioner du behöver. Detta kan bero på flera olika faktorer som: din dagsform, inlärningskurva, och tidigare erfarenheter.

Prov på Trafikverket.

På trafikverket ska du göra 2 prov, ett teoretiskt och ett praktiskt. Innan du får boka ditt praktiska prov (körprovet) så måste du ha klarat av ditt teoretiska prov. Körprovet är ca 75 minuter långt och i det ingår både körning i och utanför tätort samt en säkerhetskontroll av lastbil och last.

Börja med att söka körkortstillstånd ( vi kan hjälpa dig med att kontakta en läkare som utför hälsokontrollen, för att få mer information om hur du ska göra det, så kan du gå in på: transportstyrelsen
Sen hjälper vi dig med allt annat!