BE- Utbildning (tungt släp)

Utbildning för personbil med tungt släp för BE- körkort.

Teoriutbildningen kan ske på olika sätt. Har du redan körkort kan du studera på egen hand och då gör du dina övnings- och testskrivningar hos oss eller hemma och då jobbar du via internet.

Om du vill kan du självklart gå hela teorikursen hos oss och du får då en djupare förståelse för alla olika moment och de risker som finns i trafiken.

När du är godkänd på dina skrivningar bokar vi en tid åt dig för teoriprovet på Trafikverket. Praktikdelen består av Säkerhetskontroll, manöverbana och körning i trafik.

Trots att Du har redan har körkort för bil behöver vi kontrollera att körning i trafiken fungerar enligt reglerna. Trots allt kommer det nya regler hela tiden samt att man lätt tappar lite av ”hur man egentligen skall göra”, speciellt om man haft körkort en längre tid. Du skall kunna hantera släpet på mindre ytor, här tittar man bland annat på backning rakt och runt hörn.

Körlektionen à 100 min på banan, vi börjar med säkerhetskontrollen, om du klarar av körningen på banan (backningen) så kör vi ut i trafiken också. (Om din lärare märker att du behöver mer träning så kan det tillkomma extra körlektioner).

Säkerhetskontroll och Funktionsbeskrivning

Ring oss för en bättre planering.

08-550 85 805

076-3271057