Lastbil och Ykb grund kurs 140 timmar Erbjudande nu Ring för info!!

2020-02-18

Yrkesförarutbildning  140 timmar grund det tillhörande teorimaterial och elevcentral (prov frågor)

10 timmar körning samt,

Teoriböcker och elevcentralen för C-utbildningen samt obegränsat antal prov på datorn i ett år, 2 st a 100 min samt lån av lastbil till ett provtillfälle .