BE- körkort

2019-12-08

Komplett körpaket!

Teori material samt elevcentralen obegränsat antal prov på datorn i ett år!

En körlektion  på 100 min samt lån av ekipage till ett prov i Södertälje.

 

En extra lektion på 100 min      2500 kr

Lån av ekipage i Tullinge         2500 kr