Köp & Avbokningsregler

Ersättning/återbetalning vid avbeställning

Utbildningar och körlektioner skall vara betalda i förskott!

Reklamation sker enligt STR- och konsumentverkets regler.

 • Bokning utav kurser/körlektioner via telefon är bindande.

Avboknings regler: Avbokning av teorikurs eller körlektioner:

vi tar ut en inskrivningsavgift på 300 kr

vi tar ut en återbetalningsavgift på 500 kr

 • Avbokning av en körlektion ska ske senast klockan 13.00 vardagen innan utsatt lektionstid (måndag–fredag som inte är
  helgdag). Vid senare avbokning har trafikskolan rätt till ersättning
  för förlust på grund av att trafikskolan har underlåtit
  att ta på sig annan utbildning eller på annat sätt inrättat sig efter
  uppdraget. avbokningen ska ske via sms, mail eller telefonsvar.
 • Går ej att avboka under helgerna.
 • Vid utebliven utbildning/lektion debiteras fullt pris, endast läkarintyg gäller för att slippa bli debiterad.
 • Avbokning av teoriutbildning ska ske senast en vecka innan kursstart, annars har trafikskolan rätt att ta ut en administrationskostnad,
  som får uppgå till 25 procent av kursavgiften.
 • Vid avbokning av teoriutbildning som sker mindre än 3 dagar innan kursstart har trafikskolan rätt att ta ut en administrationskostnad,
  som får uppgå till 100 procent av kursavgiften.
 • Om en avbokning beror på att trafikskolan har flyttat fram utsatt tid på grund av för få deltagare eller att läraren blir plötsligt sjuk så har trafikskolan rätt till framflyttning av kursen/ teorilektionen/körlektion.

STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m. m.